Pakiet Platinium Rodzinny

od 379zł/ miesiąc

Jeden z najlepszych kompleksowych pakietów medycznych na rynku dla rodziny (bez limitu liczby dzieci). W zakresie tego pakietu Wasza cała rodzina będzie korzystać w sposób nielimitowany z całego wachlarza lekarzy specjalistów bez żadnych ograniczeń. Pakiet umożliwia korzystania z konsultacji lekarzy specjalności m.in.: psychiatra, psycholog, androlog, seksuolog i logopeda. Pakiet zawiera najszerszy możliwy i dostępny na rynku zakres zabiegów ambulatoryjnych, szczepienia, pełna diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, testy alergiczne, prowadzenie ciąży czy specjalistyczny coroczny przegląd stanu Waszego zdrowia.

Zadbamy o Waszą rodzinę zapewniając najwyższy standard opieki dostępny w naszym kraju. Dzięki e-konsultacjom w pakiecie będziecie mogli Państwo się na bieżąco konsultować z lekarzem specjalistą, uzyskać receptę czy zwolnienie nie wychodząc z domu.

37900
37900 / miesięcznie
4 54800
Koszt jednomiesięcznej opieki medycznej dla 1 lub 2 osób dorosłych do ukończenia 65-tego roku życia oraz dzieci do 25-tego roku życia (bez limitu w liczbie dzieci w ramach pakietu).

Product ID: 29855

  Zakres pakietu

  Konsultacje specjalistów wariant podstawowy

  Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.

  Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:

  • interny
  • pediatrii
  • Lekarza medycyny rodzinnej

  Uwaga:

  Usługa Konsultacje specjalistów wariant podstawowy nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

  Konsultacje specjalistów wariant II

  Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do konsultacji Lekarzy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED w sytuacjach chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa ogólnomedycznego.

  Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.

  W przypadku:

  Pacjentów powyżej 18 r.ż. – wizyty bez skierowania dotyczą konsultacji w następującym zakresie:

  • alergologii
  • chirurgii ogólnej
  • dermatologii
  • diabetologii
  • endokrynologii
  • gastroenterologii
  • ginekologii
  • hematologii
  • kardiologii
  • laryngologii
  • nefrologii
  • neurologii
  • okulistyki
  • onkologii
  • ortopedii
  • pulmonologii
  • proktologii
  • reumatologii
  • urologii

  Pacjentów do 18 r.ż. – wizyty bez skierowania dotyczą konsultacji w następującym zakresie:

  • chirurgii
  • dermatologii
  • ginekologii (od 16 r.ż.)
  • laryngologii
  • neurologii
  • okulistyki
  • ortopedii

  Pacjentów do 18 r.ż. – wizyty wymagają skierowania od Lekarza ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED i dotyczą konsultacji w następującym zakresie:

  • alergologii
  • gastroenterologii
  • kardiologii
  • nefrologii
  • pulmonologii
  • reumatologii
  • urologii

  Uwaga:

  Usługa Konsultacje specjalistów wariant II nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Również pozostałe konsultacje są odpłatne.

  E-konsultacje medyczne

  LUX MED udostępnia Pacjentom możliwość interaktywnej indywidualnej rozmowy ze specjalistą medycznym (lekarzem, położną lub pielęgniarką) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj.  Portalu Pacjenta. Z e-konsultacji medycznych mogą skorzystać Pacjenci, którzy posiadają pełny dostęp do Portalu Pacjenta. Dostępność czasowa e-konsultacji z udziałem lekarza, położnej, oraz pielęgniarki wynika z grafiku specjalistów medycznych i widoczna jest w zakładce CZAT. Pacjent może wybrać kanał komunikacji: wideo, audio lub tekst.

  Specjaliści medyczni odpowiadający na pytania mają wgląd do dokumentacji medycznej Pacjenta, dzięki czemu w sytuacjach uzasadnionych medycznie mogą zlecić określone badania lub skierować do innego specjalisty. E-konsultacja medyczna udzielana jest wyłącznie po zalogowaniu przez Pacjenta do Portalu Pacjenta, a treść e-konsultacji jest zapisywana i stanowi część dokumentacji medycznej Pacjenta. W zakres e-konsultacji wchodzą niżej wymienione porady specjalistów medycznych, które nie wymagają osobistego kontaktu ze specjalistą.

  Usługa obejmuje e-konsultacje medyczne w  następującym zakresie:

  • interny/medycy rodzinnej (od 18 r.ż.)
  • pediatrii (do 18 r.ż.)
  • pielęgniarstwa pediatrycznego
  • położnictwa

  Uwaga:

  E-konsultacja medyczna ze specjalistą nie zastępuje konsultacji stacjonarnej. W uzasadnionych medycznie przypadkach specjalista medyczny w trakcie e-konsultacji może odmówić zdalnej porady i skierować Pacjenta na stacjonarną wizytę lekarską, pielęgniarską lub położniczą. Podczas e-konsultacji medycznej nie są wystawiane recepty, oraz skierowania na badania, podczas których wykorzystuje się promieniowanie jonizujące.

  Zabiegi pielęgniarskie

  Usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie lub na zlecenie Lekarza, w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUX MED.

  Zabiegi pielęgniarskie obejmują:

  Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:

  • Iniekcja dożylna
  • Iniekcja podskórna / domięśniowa
  • Kroplówka w sytuacji doraźnej
  • Podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
  • Pomiar temperatury ciała

  (bez skierowania Lekarza)

  • Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały
  • Pobranie krwi
  • Mierzenie RR / ciśnienia

  (bez skierowania Lekarza)

  • Pomiar wzrostu i wagi ciała

  (bez skierowania Lekarza)

  • Usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi

  Uwaga:

  Materiały i środki medyczne takie, jak: opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki dezynfekujące, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów od Pacjenta pobierana jest opłata.

  Konsultacje lekarzy dyżurnych wariant I

  Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu, które wystąpiło w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED. Lekarze dyżurni są dostępni w godzinach pracy ambulatoryjnych Placówek medycznych odrębnie wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia.  Usługa nie obejmuje świadczeń zdrowotnych udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006.191.1410 ze zm.).

  Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:

  • interny
  • pediatrii
  • Lekarz medycyny rodzinnej

  Zabiegi ambulatoryjne wariant II

  Usługi obejmujące pomiary podstawowe zabiegi, w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. Zgodnie

  z kompetencjami wykonywane przez Lekarza lub pielęgniarkę lub położną, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub poza konsultacją lekarską w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w wyznaczonej ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUX MED.

  Zabiegi ambulatoryjne obejmują:

  Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

  • Mierzenie RR / ciśnienia
  • Pomiar wzrostu i wagi ciała
  • Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne

  Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

  • Szycie rany do 1,5 cm
  • Usunięcie kleszcza – chirurgiczne
  • Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne
  • Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały (niewymagający opracowania chirurgicznego)
  • Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia
  • Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach wykonywanych w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED
  • Usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie Lekarza LUX MED

  (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie)

  Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

  • Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie
  • Kateteryzacja trąbki słuchowej
  • Płukanie ucha
  • Usunięcie ciała obcego z nosa / ucha
  • Proste opatrunki laryngologiczne
  • Koagulacja naczyń przegrody nosa
  • Elektrokoagulacja naczyń przegrody nosa
  • Usunięcie tamponady nosa
  • Zaopatrzenie krwotoku z nosa – dwie strony
  • Zaopatrzenie krwotoku z nosa – jedna strona
  • Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach laryngologicznych wykonywanych

  w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED

  • Usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie Lekarza LUX MED
  • Donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa

  w sytuacji doraźnej

  • Założenie / zmiana / usunięcie sączka w przewodzie słuchowym zewnętrznym

  Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

  • Standardowe* badanie dna oka
  • Dobór szkieł korekcyjnych

  (nie obejmuje soczewek z płynną ogniskową)

  • Gonioskopia (ocena kąta przesączania)
  • Usunięcie ciała obcego z oka
  • Badanie ostrości widzenia
  • Standardowe* badanie autorefraktometrem
  • Podanie leku do worka spojówkowego
  • Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego
  • Standardowe* badanie widzenia przestrzennego
  • Płukanie kanalików łzowych

  (dot. Pacjentów powyżej 18 r.ż.)

  Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

  • Dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – małe stawy
  • Nastawienie zwichnięcia lub złamania
  • Przygotowanie gips tradycyjny – opaska
  • Założenie gipsu
  • Zdjęcie gipsu – kończyna dolna
  • Zdjęcie gipsu – kończyna górna
  • Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały

  Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

  • Standardowa* dermatoskopia

  Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

  • Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy

  Zabiegi ambulatoryjne alergologiczne:

  • Odczulanie wraz z konsultacją alergologa

  Znieczulenia:

  • Znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub powierzchowne

  Uwaga:

  Materiały i środki medyczne takie, jak: gips tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata.

  * Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP

  Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi

  Usługa obejmuje w ramach profilaktyki chorób zakaźnych szczepienia przeciwko grypie sezonowej oraz przeciwko tężcowi (anatoksyna przeciw tężcową).

  Usługa składa się z:

  • konsultacji lekarskiej przed szczepieniem
  • szczepionki (preparat)
  • wykonania usługi pielęgniarskiej

  w postaci iniekcji

  Szczepienia przeciwko grypie realizowane są w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. LUX MED może zorganizować również wyjazdowe szczepienia p / grypie sezonowej w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę – dla grup powyżej 30 osób.

  Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa wariant II

  Usługa obejmuje niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Liczba realizowanych badań nie jest limitowana. Wszystkie badania diagnostyczne dostępne w ramach usługi wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez Lekarzy ambulatoryjnych Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego ww. placówkach.

  Diagnostyka laboratoryjna:

  Badania hematologiczne i koagulologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

  • Eozynofilia bezwzględna w rozmazie krwi
  • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
  • OB / ESR
  • Rozmaz ręczny krwi
  • Płytki krwi manualnie
  • INR / Czas protrombinowy
  • Czas trombinowy – TT
  • D – Dimery
  • APTT
  • Fibrynogen

  Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

  • CRP ilościowo
  • Transaminaza GPT / ALT
  • Transaminaza GOT / AST
  • Amylaza
  • Albuminy
  • Białko całkowite
  • Białko PAPP – a
  • Bilirubina całkowita
  • Bilirubina bezpośrednia
  • Chlorki / Cl
  • Cholesterol
  • HDL Cholesterol
  • LDL Cholesterol
  • LDL Cholesterol oznaczany bezpośrednio
  • CK (kinaza kreatynowa)
  • LDH – dehydrogen. mlecz.
  • Fosfataza zasadowa /
  • Fosfataza kwaśna
  • Fosfor / P
  • GGTP
  • Test obciążenia glukozą (4 pkt, 75 g, 0, 1, 2, 3h)
  • Glukoza 120’ po jedzeniu
  • Glukoza 60’ po jedzeniu
  • Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 4 godzinach
  • Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 5 godzinach
  • Kreatynina
  • Kwas moczowy
  • Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
  • Magnez / Mg
  • Mocznik / Azot Mocznikowy/ BUN
  • Potas / K
  • Proteinogram
  • Sód / Na
  • Trójglicerydy
  • Wapń / Ca
  • Żelazo / Fe
  • Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)
  • Immunoglobulin IgA
  • Immunoglobulin IgG
  • Immunoglobulin IgM
  • Kwas foliowy
  • Witamina B12
  • Całkowita zdolność wiązania żelaza / TIBC – zastępuje Saturację Fe
  • Żelazo / Fe 120 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 180 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 240 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 300 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 60 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Ferrytyna
  • Ceruloplazmina
  • Transferyna
  • Tyreoglobulina
  • Apolipoproteina A1
  • Lipaza
  • Miedź
  • Kortyzol po południu
  • Kortyzol rano
  • Prolaktyna 120′ po obciążeniu MCP 1 tabl.
  • Prolaktyna 30′ po obciążeniu MCP 1 tabl.
  • Prolaktyna 60’ po obciążeniu MCP 1 tabl.
  • Prolaktyna
  • TSH / hTSH
  • Estradiol
  • FSH
  • T3 Wolne
  • T4 Wolne
  • Total Beta-hCG
  • LH
  • Progesteron
  • Testosteron
  • Testosteron wolny
  • AFP – alfa-fetoproteina
  • PSA – wolna frakcja
  • PSA całkowite
  • CEA – antygen carcinoembrionalny
  • CA 125
  • CA 15.3 – antyg. raka sutka
  • CA 19.9 – antyg. Raka przewodu pokarmowego

  Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

  • Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR
  • ASO ilościowo
  • ASO jakościowo
  • RF – CZYNNIK REUMATOIDALNY – ilościowo
  • Odczyn Waaler-Rose
  • Test BTA
  • Grupa krwi AB0, Rh, p / ciała przeglądowe
  • P / ciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała (zastępuje P / ciała anty Rh / – /)
  • HBs Ag / antygen
  • P / ciała a-mikrosomalne / Anty TPO
  • P / ciała a-tyreoglobulinowe / Anty TG
  • CMV IgG
  • CMV IgM
  • HBs Ab / przeciwciała
  • HCV Ab / przeciwciała
  • Helicobacter Pylori IgG ilościowo
  • HIV I / HIV II
  • EBV / Mononukleoza – lateks
  • EBV / Mononukleoza IgG
  • EBV / Mononukleoza IgM
  • Różyczka IgG
  • Różyczka IgM
  • Toksoplazmoza IgG
  • Toksoplazmoza IgM
  • P / ciała p / chlamydia trachomatis IgA
  • P / ciała p / chlamydia trachomatis IgG
  • P / ciała p / chlamydia trachomatis IgM
  • HBc Ab IgM

  Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania:

  • Mocz – badanie ogólne
  • Kwas wanilinomigdałowy (VAM)

  w moczu

  • Białko w moczu
  • Białko całkowite / DZM
  • Fosfor w moczu
  • Fosfor w moczu / DZM
  • Kreatynina w moczu
  • Kreatynina w moczu / DZM
  • Kwas moczowy w moczu / DZM
  • Kwas moczowy w moczu
  • Magnez / Mg w moczu
  • Magnez / Mg w moczu DZM
  • Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN / w moczu DZM
  • Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN w moczu
  • Sód / Na w moczu
  • Sód / Na w moczu / DZM
  • Wapń w moczu
  • Wapń w moczu / DZM
  • Kwas delta – aminolewulinowy (ALA)
  • Kwas delta – aminolewulinowy (ALA) w DZM
  • Potas / K w moczu
  • Potas / K w moczu / DZM
  • Katecholaminy (Noradrenalina, Adrenalina) w DZM
  • Kortyzol w DZM
  • Metoksykatecholaminy w DZM
  • Ołów / Pb w moczu

  Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):

  • Posiew moczu
  • Kał posiew ogólny
  • Wymaz z gardła – posiew tlenowy
  • Wymaz z jamy ustnej – posiew tlenowy
  • Wymaz z migdałka
  • Wymaz z migdałka – posiew tlenowy
  • Wymaz z ucha – posiew beztlenowy
  • Wymaz z ucha – posiew tlenowy
  • Wymaz z oka – posiew tlenowy
  • Wymaz z nosa
  • Wymaz z nosa – posiew tlenowy
  • Wymaz z nosogardła – posiew beztlenowy
  • Wymaz z nosogardła – posiew tlenowy
  • Wymaz z odbytu posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS)
  • Wymaz z pochwy – posiew beztlenowy
  • Wymaz z pochwy – posiew tlenowy
  • Wymaz z pochwy w kierunku GBS
  • Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz

  z pochwy

  • Wymaz z rany
  • Wymaz z rany – posiew beztlenowy
  • Kał posiew w kierunku SS
  • Czystość pochwy (biocenoza pochwy)
  • Posiew nasienia tlenowy
  • Posiew plwociny
  • Wymaz z kanału szyjki macicy
  • Wymaz z kanału szyjki macicy – posiew beztlenowy
  • Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz

  z kanału szyjki macicy

  • Kał posiew w kier. E. Coli patogenne

  u dzieci do lat 2

  • Kał posiew w kierunku Yersinia enterocolitica
  • Wymaz z cewki moczowej
  • Wymaz z cewki moczowej – posiew beztlenowy
  • Antybiogram do posiewu z wymazu gardła, oka, nosa i plwociny
  • Antybiogram do posiewu (materiał różny)

  Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania:

  • Kał badanie ogólne
  • Kał na pasożyty 1 próba
  • Krew utajona w kale / F.O.B.
  • Kał na Rota i Adenowirusy
  • Kał na Lamblie ELISA

  Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:

  • Standardowa* cytologia szyjki macicy

  Badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):

  • Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów paznokieć nogi
  • Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów paznokieć ręki
  • Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów włosy
  • Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów wymaz ze skóry
  • Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów zeskrobiny skórne
  • Kał posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Posiew moczu w kierunku grzybów drożdż.
  • Posiew plwociny w kierunku grzybów drożdż.
  • Posiew treści ropnia w kierunku grzybów drożdż.
  • Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych wydzielina
  • Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych wymaz
  • Wymaz z cewki moczowej posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z gardła – posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z kanału szyjki macicy – posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z migdałka – posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z nosa – posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z nosogardła – posiew

  w kierunku grzybów drożdż.

  • Wymaz z oka – posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z pochwy – posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z rany – posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z ucha – posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z jamy ustnej – posiew w kierunku grzybów drożdż.

  Badania toksykologiczne wraz z pobraniem materiału (krew do badania):

  • Digoksyna
  • Ołów

  Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

  • CRP – test paskowy
  • Cholesterol badanie paskowe
  • Glukoza badanie glukometrem
  • Troponina – badanie paskowe

  Diagnostyka obrazowa:

  Badania elektrokardiograficzne:

  • Badanie EKG – spoczynkowe
  • Standardowa* próba wysiłkowa
  • Założenie standardowego* Holtera EKG w gabinecie
  • Założenie Holtera RR w gabinecie

  Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej):

  • RTG czaszki oczodoły
  • RTG oczodołów + boczne (2 projekcje)
  • RTG czaszki PA + bok
  • RTG czaszki PA + bok + podstawa
  • RTG czaszki podstawa
  • RTG czaszki półosiowe wg Orleya
  • RTG czaszki siodło tureckie
  • RTG czaszki styczne
  • RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych
  • RTG twarzoczaszki
  • RTG jamy brzusznej inne
  • RTG jamy brzusznej na leżąco
  • RTG jamy brzusznej na stojąco
  • RTG klatki piersiowej
  • RTG klatki piersiowej – RTG tomograf
  • RTG klatki piersiowej + bok
  • RTG klatki piersiowej bok z barytem
  • RTG klatki piersiowej inne
  • RTG klatki piersiowej PA + bok

  z barytem

  • RTG klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
  • RTG kości krzyżowej i guzicznej
  • RTG nosa boczne
  • RTG podudzia (goleni) AP + bok
  • RTG podudzia (goleni) AP + bok obu
  • RTG uda + podudzia
  • RTG kości udowej AP + bok lewej
  • RTG kości udowej AP + bok prawej
  • RTG barku / ramienia – osiowe
  • RTG barku / ramienia – osiowe obu
  • RTG barku / ramienia AP + bok
  • RTG barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie porównawcze
  • RTG barku / ramienia AP
  • RTG barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze
  • RTG przedramienia AP + bok
  • RTG przedramienia obu przedramion AP + bok
  • RTG łokcia / przedramienia AP + bok
  • RTG łokcia / przedramienia obu AP + bok
  • RTG kości skroniowych transorbitalne
  • RTG kości skroniowych wg Schullera / Steversa
  • RTG piramid kości skroniowej transorbitalne
  • RTG ręki bok
  • RTG ręki PA
  • RTG ręki PA obu
  • RTG palec / palce PA + bok / skos
  • RTG palec / palce PA + bok / skos obu rąk
  • RTG kości łódeczkowatej
  • RTG stopy AP + bok / skos
  • RTG stopy AP + bok / skos obu
  • RTG stóp AP (porównawczo)
  • RTG kości śródstopia
  • RTG palca / palców stopy AP + bok / skos
  • RTG pięty + osiowe
  • RTG pięty boczne
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego bok
  • RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skosy
  • RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok
  • RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
  • RTG kręgosłupa piersiowego
  • RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok
  • RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos
  • RTG kręgosłupa piersiowego bok
  • RTG kręgosłupa piersiowego skosy
  • RTG kręgosłupa szyjnego
  • RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok
  • RTG kręgosłupa szyjnego bok
  • RTG kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)
  • RTG kręgosłupa szyjnego skosy
  • RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego
  • RTG kręgosłupa AP na stojąco (skolioza)
  • RTG kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza)
  • RTG łopatki
  • RTG miednicy i stawów biodrowych
  • RTG mostka AP
  • RTG mostka / boczne klatki piersiowej
  • RTG żuchwy
  • RTG zatok przynosowych
  • RTG żeber (1 strona) w 2 skosach
  • RTG nadgarstka boczne
  • RTG nadgarstka boczne – obu
  • RTG nadgarstka PA + bok
  • RTG nadgarstka PA + bok obu
  • RTG ręki PA + skos
  • RTG ręki PA + skos obu
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos lewego
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos prawego
  • RTG obu nadgarstków / dłoni PA + bok / skos
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos obu
  • RTG rzepki osiowe obu
  • RTG rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach
  • RTG rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach
  • RTG stawów krzyżowo-biodrowych – PA
  • RTG stawów krzyżowo-biodrowych – skosy
  • RTG stawu biodrowego AP
  • RTG stawu biodrowego AP obu
  • RTG stawu biodrowego osiowe
  • RTG stawu kolanowego AP + bok
  • RTG stawu kolanowego AP + bok obu
  • RTG stawu kolanowego boczne
  • RTG stawu łokciowego
  • RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok
  • RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok obu
  • RTG czynnościowe stawów skroniowo żuchwowych
  • Urografia (wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi)
  • RTG nosogardła
  • RTG barku (przez klatkę)
  • RTG barku AP + osiowe
  • RTG obojczyka

  Badania ultrasonograficzne:

  • USG jamy brzusznej
  • USG układu moczowego
  • USG piersi
  • USG tarczycy
  • USG prostaty przez powłoki brzuszne
  • USG ginekologiczne transwaginalne
  • USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
  • USG narządów moszny (jąder)
  • USG ślinianek
  • USG transrektalne prostaty
  • USG / doppler tętnic szyjnych

  i kręgowych

  • USG / doppler tętnic kończyn dolnych
  • USG / doppler tętnic kończyn górnych
  • USG / doppler żył kończyn dolnych
  • USG / doppler żył kończyn górnych
  • USG / doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych
  • USG / doppler naczyń wątroby (ocena krążenia wrotnego)
  • USG / doppler tętnic nerkowych
  • USG / doppler tętnic wewnątrzczaszkowych
  • USG stawów biodrowych
  • USG stawów biodrowych + konsultacja ortopedyczna stawów biodrowych (do 1 roku życia)
  • USG stawu kolanowego
  • USG stawu łokciowego
  • USG stawu skokowego
  • USG stawu barkowego
  • USG tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki etc.)
  • USG krwiaka pourazowego mięśni
  • USG węzłów chłonnych
  • USG nadgarstka
  • USG więzadeł, mięśni, drobnych stawów
  • USG śródstopia
  • USG rozcięgna podeszwowego
  • USG stawów śródręcza i palców
  • USG ścięgna Achillesa
  • USG układu moczowego + TRUS
  • USG przezciemiączkowe
  • Echokardiografia – USG serca

  Badania endoskopowe wraz z pobraniem wycinków endoskopowych:

  • Anoskopia
  • Gastroskopia (z testem ureazowym)
  • Rektoskopia
  • Sigmoidoskopia
  • Kolonoskopia
  • Badanie histopatologiczne – materiału z biopsji endoskopowej

  Rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi:

  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy głowy
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy angio głowy
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy+ angio
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy twarzoczaszki
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy miednicy mniejszej
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej i miednicy mniejszej
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy klatki piersiowej
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa lędźwiowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa lędźwiowego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa piersiowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa piersiowego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa szyjnego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa szyjnego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa krzyżowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy oczodołów
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy zatok
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy przysadki
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu barkowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu barkowego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu łokciowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu łokciowego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu kolanowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu kolanowego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy nadgarstka
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy nadgarstka
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu skokowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu skokowego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu biodrowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu biodrowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawów krzyżowo-biodrowych
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stopy
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stopy
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny dolnej
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy podudzia
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy uda
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny górnej
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy przedramienia
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy ramienia
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy ręki

  Tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi:

  • TK – Tomografia komputerowa głowy
  • TK – Tomografia komputerowa głowy (2 fazy)
  • TK – Tomografia komputerowa twarzoczaszki
  • TK – Tomografia komputerowa przysadki mózgowej
  • TK – Tomografia komputerowa zatok
  • TK – Tomografia komputerowa oczodołów
  • TK – Tomografia komputerowa kości skroniowych
  • TK – Tomografia komputerowa szyi
  • TK – Tomografia komputerowa krtani
  • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej
  • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej (2 fazy)
  • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT)
  • TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej
  • TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej (2 fazy)
  • TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej Trójfazowa
  • TK – Tomografia komputerowa miednicy mniejszej
  • TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej
  • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej
  • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej
  • TK – Tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego + krzyżowego
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + lędźwiowego
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego + lędźwiowego
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego + lędźwiowego
  • TK – Tomografia komputerowa stawu biodrowego
  • TK – Tomografia komputerowa stawu kolanowego
  • TK – Tomografia komputerowa stawu skokowego
  • TK – Tomografia komputerowa nadgarstka
  • TK – Tomografia komputerowa stawu barkowego
  • TK – Tomografia komputerowa stawu łokciowego
  • TK – Tomografia komputerowa stopy
  • TK – Tomografia komputerowa uda
  • TK – Tomografia komputerowa podudzia
  • TK – Tomografia komputerowa ramienia
  • TK – Tomografia komputerowa przedramienia
  • TK – Tomografia komputerowa ręki

  Inne badania diagnostyczne:

  • Spirometria bez leku
  • Spirometria – próba rozkurczowa
  • Audiometr standardowy*
  • Densytometria kręgosłup lędźwiowy (ocena kości beleczkowej) – screening
  • Densytometria szyjka kości udowej (ocena kości korowej) – screening
  • Badanie uroflowmetryczne
  • Mammografia
  • Mammografia – zdjęcie celowane
  • Komputerowe pole widzenia
  • Badanie adaptacji do ciemności
  • Pachymetria
  • EEG standardowe* w czuwaniu

  Uwaga:

  W związku z rozwojem technologii nazwy lub metody wykonania poszczególnych badań diagnostycznych mogą ulegać zmianie, co nie będzie ograniczać zakresu usług określonych w niniejszej umowie. Jeżeli efektem zastosowania nowej metody, będzie rozszerzenie ww. zakresu usług, to usługi wynikające z rozszerzenia zakresu, nie będą objęte zakresem usług. Wynik badania wydawany jest na nośniku zgodnym

  z przyjętym standardem w danej placówce. O ile nie zaznaczono inaczej diagnostyka obrazowa w zakresie TK, MR i USG obejmuje prezentację 2D bez dodatkowych opcji (w tym rozszerzonego USG genetycznego).

  * Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP

  Prowadzenie ciąży

  Usługa obejmuje prowadzenie ciąży o przebiegu fizjologicznym przez Lekarza w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED zgodnie ze standardami LUX MED i składa się z czynnego poradnictwa zdrowotnego w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu

  w następującym zakresie:

  • Konsultacja ginekologa – prowadzenie ciąży
  • Glukoza na czczo
  • Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 1 godzinie
  • Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 2 godzinach
  • Grupa krwi AB0, Rh, p / ciała przeglądowe
  • Estriol wolny
  • HBs Ab / przeciwciała
  • HBs Ag / antygen
  • HCV Ab / przeciwciała
  • HIV I / HIV II
  • Mocz – badanie ogólne
  • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
  • P / ciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała (zastępuje P / ciała anty Rh / – /)
  • Różyczka IgG
  • Różyczka IgM
  • Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP)
  • Standardowa* cytologia szyjki macicy
  • Toksoplazmoza IgG
  • Toksoplazmoza IgM
  • Total Beta-hCG
  • Wymaz z odbytu posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS)
  • Wymaz z pochwy w kierunku GBS
  • Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy
  • Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz

  z kanału szyjki macicy

  • USG ciąży
  • USG ciąży transwaginalne
  • USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
  • USG ginekologiczne transwaginalne

  Uwaga:

  Usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej; badania ultrasonograficzne obejmują prezentację 2D i nie obejmują rozszerzonego USG genetycznego. Realizacja ww. zakresu badań jest dostępna na podstawie okazania karty przebiegu ciąży wydanej Pacjentce przez ambulatoryjną Placówkę medyczną wskazaną przez LUX MED. Ww. zakres badań nie ogranicza możliwości skierowania na badania spoza programu i zakresu usług, ale nie obejmuje ich kosztów – również w przypadku pojawienia się podczas ciąży  Pacjentki, wskazań medycznych do wykonania badań, nieobjętych powyższym programem i zakresem usług.

  * Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP

  Fizjoterapia wariant I

  Usługa obejmuje rehabilitację narządu ruchu z następujących wskazań – dotyczy Pacjentów:

  • po urazach ortopedycznych;
  • cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów;
  • cierpiących z powodu chorób zawodowych związanych z narządem ruchu (potwierdzonych);
  • cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych.

  Usługa jest realizowana na podstawie skierowań Lekarzy (przyjmujących w zakresie ortopedii, neurologii, neurochirurgii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, balneologii) z ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED, określających zakres i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych i dotyczy fizjoterapii prowadzonej w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

  Efektywność i bezpieczeństwo zastosowanej fizjoterapii, podlega nieustannej weryfikacji podczas procesu jej realizacji. W tym celu fizjoterapeuta z ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED może skierować (konsultacja fizjoterapeuty) Pacjenta w trakcie terapii zleconej przez Lekarza na konsultację lekarską – ustalenie trybu rehabilitacji medycznej (konsultacja dostępna wyłącznie w ramach usługi Fizjoterapia). Usługa Fizjoterapia jest limitowana i obejmuje wykonanie ogółem w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy: 10 zabiegów fizykoterapeutycznych oraz 3 zabiegów kinezyterapeutycznych (w tym masaż leczniczy) z następującego zakresu zabiegów fizyko- i kinezyterapii:

  • Konsultacja fizjoterapeuty
  • Konsultacja lekarska – ustalenie trybu rehabilitacji
  • Fizykoterapia – elektrostymulacja mm. k. dolnej
  • Fizykoterapia – elektrostymulacja mm. k. górnej
  • Fizykoterapia – fonoforeza kręgosłup lędźwiowy
  • Fizykoterapia – fonoforeza kręgosłup piersiowy
  • Fizykoterapia – fonoforeza kręgosłup szyjny
  • Fizykoterapia – fonoforeza nadgarstek
  • Fizykoterapia – fonoforeza podudzie
  • Fizykoterapia – fonoforeza przedramię
  • Fizykoterapia – fonoforeza ramię
  • Fizykoterapia – fonoforeza ręka
  • Fizykoterapia – fonoforeza staw barkowy
  • Fizykoterapia – fonoforeza staw biodrowy
  • Fizykoterapia – fonoforeza staw kolanowy
  • Fizykoterapia – fonoforeza staw łokciowy
  • Fizykoterapia – fonoforeza staw skokowy
  • Fizykoterapia – fonoforeza stopa
  • Fizykoterapia – fonoforeza udo
  • Fizykoterapia – galwanizacja kręgosłup lędźwiowy
  • Fizykoterapia – galwanizacja kręgosłup piersiowy
  • Fizykoterapia – galwanizacja kręgosłup szyjny
  • Fizykoterapia – galwanizacja nadgarstek
  • Fizykoterapia – galwanizacja podudzie
  • Fizykoterapia – galwanizacja przedramię
  • Fizykoterapia – galwanizacja ramię
  • Fizykoterapia – galwanizacja ręka
  • Fizykoterapia – galwanizacja staw barkowy
  • Fizykoterapia – galwanizacja staw biodrowy
  • Fizykoterapia – galwanizacja staw kolanowy
  • Fizykoterapia – galwanizacja staw łokciowy
  • Fizykoterapia – galwanizacja staw skokowy
  • Fizykoterapia – galwanizacja stopa
  • Fizykoterapia – galwanizacja udo
  • Fizykoterapia – jonoforeza kręgosłup lędźwiowy
  • Fizykoterapia – jonoforeza kręgosłup piersiowy
  • Fizykoterapia – jonoforeza kręgosłup szyjny
  • Fizykoterapia – jonoforeza nadgarstek
  • Fizykoterapia – jonoforeza podudzie
  • Fizykoterapia – jonoforeza przedramię
  • Fizykoterapia – jonoforeza ramię
  • Fizykoterapia – jonoforeza ręka
  • Fizykoterapia – jonoforeza staw barkowy
  • Fizykoterapia – jonoforeza staw biodrowy
  • Fizykoterapia – jonoforeza staw kolanowy
  • Fizykoterapia – jonoforeza staw łokciowy
  • Fizykoterapia – jonoforeza staw skokowy
  • Fizykoterapia – jonoforeza stopa
  • Fizykoterapia – jonoforeza udo
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa kręgosłup lędźwiowy
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa kręgosłup piersiowy
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa kręgosłup szyjny
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa nadgarstek
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa podudzie
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa przedramię
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa ramię
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa ręka
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw barkowy
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw biodrowy
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw kolanowy
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw łokciowy
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw skokowy
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa stopa
  • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa udo
  • Fizykoterapia – laser kręgosłup lędźwiowy
  • Fizykoterapia – laser kręgosłup piersiowy
  • Fizykoterapia – laser kręgosłup szyjny
  • Fizykoterapia – laser nadgarstek
  • Fizykoterapia – laser podudzie
  • Fizykoterapia – laser przedramię
  • Fizykoterapia – laser ramię
  • Fizykoterapia – laser ręka
  • Fizykoterapia – laser staw barkowy
  • Fizykoterapia – laser staw biodrowy
  • Fizykoterapia – laser staw kolanowy
  • Fizykoterapia – laser staw łokciowy
  • Fizykoterapia – laser staw skokowy
  • Fizykoterapia – laser stopa
  • Fizykoterapia – laser udo
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne kręgosłup lędźwiowy
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne kręgosłup piersiowy
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne kręgosłup szyjny
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne nadgarstek
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne podudzie
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne przedramię
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne ramię
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne ręka
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne staw barkowy
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne staw biodrowy
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne staw kolanowy
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne staw łokciowy
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne staw skokowy
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne stopa
  • Fizykoterapia – pole magnetyczne udo
  • Fizykoterapia – prądy DD kręgosłup lędźwiowy
  • Fizykoterapia – prądy DD kręgosłup piersiowy
  • Fizykoterapia – prądy DD kręgosłup szyjny
  • Fizykoterapia – prądy DD nadgarstek
  • Fizykoterapia – prądy DD podudzie
  • Fizykoterapia – prądy DD przedramię
  • Fizykoterapia – prądy DD ramię
  • Fizykoterapia – prądy DD ręka
  • Fizykoterapia – prądy DD staw barkowy
  • Fizykoterapia – prądy DD staw biodrowy
  • Fizykoterapia – prądy DD staw kolanowy
  • Fizykoterapia – prądy DD staw łokciowy
  • Fizykoterapia – prądy DD staw skokowy
  • Fizykoterapia – prądy DD stopa
  • Fizykoterapia – prądy DD udo
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne kręgosłup lędźwiowy
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne kręgosłup piersiowy
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne kręgosłup szyjny
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne nadgarstek
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne podudzie
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne przedramię
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne ramię
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne ręka
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw barkowy
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw biodrowy
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw kolanowy
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw łokciowy
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw skokowy
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne stopa
  • Fizykoterapia – prądy interferencyjne udo
  • Fizykoterapia – prądy TENS kręgosłup lędźwiowy
  • Fizykoterapia – prądy TENS kręgosłup piersiowy
  • Fizykoterapia – prądy TENS kręgosłup szyjny
  • Fizykoterapia – prądy TENS nadgarstek
  • Fizykoterapia – prądy TENS podudzie
  • Fizykoterapia – prądy TENS przedramię
  • Fizykoterapia – prądy TENS ramię
  • Fizykoterapia – prądy TENS ręka
  • Fizykoterapia – prądy TENS staw barkowy
  • Fizykoterapia – prądy TENS staw biodrowy
  • Fizykoterapia – prądy TENS staw kolanowy
  • Fizykoterapia – prądy TENS staw łokciowy
  • Fizykoterapia – prądy TENS staw skokowy
  • Fizykoterapia – prądy TENS stopa
  • Fizykoterapia – prądy TENS udo
  • Fizykoterapia – ultradźwięki kręgosłup lędźwiowy
  • Fizykoterapia – ultradźwięki kręgosłup piersiowy
  • Fizykoterapia – ultradźwięki kręgosłup szyjny
  • Fizykoterapia – ultradźwięki nadgarstek
  • Fizykoterapia – ultradźwięki podudzie
  • Fizykoterapia – ultradźwięki przedramię
  • Fizykoterapia – ultradźwięki ramię
  • Fizykoterapia – ultradźwięki ręka
  • Fizykoterapia – ultradźwięki staw barkowy
  • Fizykoterapia – ultradźwięki staw biodrowy
  • Fizykoterapia – ultradźwięki staw kolanowy
  • Fizykoterapia – ultradźwięki staw łokciowy
  • Fizykoterapia – ultradźwięki staw skokowy
  • Fizykoterapia – ultradźwięki stopa
  • Fizykoterapia – ultradźwięki udo
  • Fizykoterapia – ultradźwięki (w wodzie)
  • Fizykoterapia – prądy Traberta kręgosłup lędźwiowy
  • Fizykoterapia – prądy Traberta kręgosłup piersiowy
  • Fizykoterapia – prądy Traberta kręgosłup szyjny
  • Fizykoterapia – prądy Traberta nadgarstek
  • Fizykoterapia – prądy Traberta podudzie
  • Fizykoterapia – prądy Traberta przedramię
  • Fizykoterapia – prądy Traberta ramię
  • Fizykoterapia – prądy Traberta ręka
  • Fizykoterapia – prądy Traberta staw barkowy
  • Fizykoterapia – prądy Traberta staw biodrowy
  • Fizykoterapia – prądy Traberta staw kolanowy
  • Fizykoterapia – prądy Traberta staw łokciowy
  • Fizykoterapia – prądy Traberta staw skokowy
  • Fizykoterapia – prądy Traberta stopa
  • Fizykoterapia – prądy Traberta udo
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe kręgosłup lędźwiowy
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe kręgosłup piersiowy
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe kręgosłup szyjny
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe nadgarstek
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe podudzie
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe przedramię
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe ramię
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe ręka
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe staw barkowy
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe staw biodrowy
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe staw kolanowy
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe staw łokciowy
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe staw skokowy
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe stopa
  • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe udo
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające kręgosłup lędźwiowy
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające kręgosłup piersiowy
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające kręgosłup szyjny
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające nadgarstek
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające podudzie
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające przedramię
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające ramię
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające ręka
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw barkowy
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw biodrowy
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw kolanowy
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw łokciowy
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw skokowy
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające stopa
  • Kinezyterapia – ćw. usprawniające udo
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna kręgosłup lędźwiowy
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna kręgosłup piersiowy
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna kręgosłup szyjny
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna nadgarstek
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna podudzie
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna przedramię
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna ramię
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna ręka
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw barkowy
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw biodrowy
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw kolanowy
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw łokciowy
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw skokowy
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna stopa
  • Kinezyterapia – Terapia indywidualna udo
  • Kinezyterapia – wyciąg trakcyjny kręgosłup lędźwiowy
  • Kinezyterapia – wyciąg trakcyjny kręgosłup szyjny
  • Terapia miorelaksacyjna – masaż leczniczy kręgosłupa

  Uwaga:

  Zakres usług nie obejmuje kosztów fizjoterapii w przypadku: wad wrodzonych i ich następstw, wad postawy, urazów okołoporodowych, przewlekłych chorób tkanki łącznej i ich następstw, chorób demielinizacyjnych i ich następstw; fizjoterapii po: zabiegach operacyjnych nie wykonanych w ramach zawartej z LUX MED Umowy o Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych dla Firm lub umowy Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego LUX MED dla Firm, incydentach wieńcowych, incydentach neurologicznych i naczyniowo-mózgowych; fizjoterapii metodami wysokospecjalistycznymi (metody mechaniczne, neurofizjologiczne, techniki osteopatyczne) oraz usług o charakterze diagnostyki i treningu funkcjonalnego,  gimnastyki korekcyjnej i fitness.

  Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez LUX MED i Medycynę Rodzinną

  Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na świadczenia zdrowotne oferowane w Placówkach własnych LUX MED – dotyczy placówek sieci LUX MED i Medycyny Rodzinnej wymienionych na stronie www.luxmed.pl. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się.

  Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w PROFEMED

  Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne świadczone w placówkach PROFEMED. Informacje o świadczonych usługach dostępne są na stronie www.profemed.pl. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się.

  Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED

  Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się.

  Rabat 10% na usługi medyczne oferowane w Szpitalu Carolina Medical Center

  Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane przez Sport Medica SA w placówce Carolina Medical Center (informacje o placówce znajdują się na www.carolina.pl). Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabat nie obejmuje cen materiałów medycznych takich jak gips lekki, implanty, ortezy, stabilizatory, zespolenia ortopedyczne, szwy łąkotkowe, oraz cen leków podawanych do iniekcji dostawowych i dożylnych. Rabatów nie sumuje się.

  Dostęp do Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED

  Dostęp do Placówek własnych LUX MED i Medycyna Rodzinna, oraz do Placówek współpracujących, których aktualna lista dostępna jest na Portalu Pacjenta oraz na właściwej podstronie www.luxmed.pl.

  Dostęp do Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED

  Dostęp do Placówek własnych LUX MED i Medycyna Rodzinna, których aktualna lista dostępna jest na Portalu Pacjenta oraz na właściwej podstronie www.luxmed.pl oraz do Placówek współpracujących, których aktualna lista dostępna jest na Portalu Pacjenta oraz na stronie www.luxmed.pl/placowkiwspolpracujace_wspolplacenie

  Twoje korzyści

  Twoje korzyści

  Gwarantowane przez LUXMED

  Bardzo krótki czas oczekiwania na wizytę u specjalisty! (sprawdź Terminy dla naszych Klientów).
  Brak kolejek – przychodzisz na umówioną godzinę.
  Nielimitowany dostęp do specjalistów i badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych.
  Gwarantujemy stałą cenę pakietów w całym okresie trwania umowy.
  Nie wymagamy badań wstępnych ograniczających możliwość zakupu pakietów medycznych.
  Dostępność usług na terenie całego kraju. Klient może korzystać w dowolnym mieście np. w czasie wyjazdu/wakacji.
  Dodatkowy rabat 10% - na usługi medyczne Grupy LUX MED, wykraczające poza wybrany pakiet.
  W naszych pakietach zapewniamy standardy dostępności – dzięki temu szybciej dostaniesz się na wizytę do lekarza specjalisty.

  Potrzebujesz pomocy?

  Zawsze do usług.

  Potrzebujesz pomocy w doborze pakietu?

  Zamów rozmowę

  lub zadzwoń 22 129 14 99

  Infolinia czynna: Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 18:00

  Porównanie Pakietów

  ZAKRES ŚWIADCZEŃ W RAMACH POSZCZEGÓNYCH PAKIETÓW

  Pakiet Brązowy

  Pakiet srebrny

  Pakiet platynowy 

  NIELIMITOWANE KONSULTACJE U LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

  TAK


  internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej 

  TAK

  internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej 

  TAK


  internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej 

  NILIMITOWANE KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - LICZBA SPECJALNOŚCI

  6

  12

  19

  LEKARZE SPECJALIŚCI

  chirurgii ogólnej, kardiologii, urologii, ortopedii, endokrynologii, okulistyki

  alergologii, chirurgii ogólnej, ginekologii, laryngologii, nefrologii, neurologii, okulistyki, pulmonologii, urologii, ortopedii, dermatologii, endokrynologii 

  alergologii, chirurgii ogólnej, dermatologii, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, ginekologii, hematologii, kardiologii, laryngologii, nefrologii, neurologii, okulistyki, onkologii, ortopedii, pulmonologii, proktologii, reumatologii, urologii

  KONSULTACJE LEKARZY DYŻURNYCH 

  NIE

  TAK

  TAK

  ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE/AMBULATORYJNE

  TAK   (10)

  TAK   (10)

  TAK   (10)

  TELEPORADY MEDYCZNE

  TAK

  TAK

  TAK

  ZABIEGI AMBULATORYJNE

  NIE

  TAK   (36)

  TAK   (45)

  DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I OBRAZOWA

  TAK   (50)

  TAK   (110)

  TAK.  (458)

  TESTY ALERGICZNE

  NIE

  NIE

  TAK

  PROWADZENIE CIĄŻY

  NIE

  NIE

  TAK

  RABATY NA POZOSTAŁE USŁUGI 10%

  NIE

  TAK

  TAK

  SZCZEPIENIA PRZECIKOW GRYPIE W PAKIECIE

  NIE

  TAK

  TAK