Pakiet Silver Partnerski

od 129zł/ miesiąc

Jest to pakiet medyczny dla 2 osób dorosłych (18-65 lat). W tym pakiecie będziecie mogli korzystać aż z 15 rożnych rodzajów konsultacji lekarzy specjalistów, w tym specjalistów m.in. od diabetologii czy alergologii. Pakiet ten swoim zakresem również obejmuje cały cykl prowadzenia ciąży.

Zacznijcie dbać o siebie już dzisiaj i nie dajcie się nadciśnieniu, miażdżycy i cukrzycy!

12900
12900 / miesięcznie
1 54800
Koszt jednomiesięcznej opieki medycznej dla 2 osób dorosłych do ukończenia 65-tego roku życia lub 1 osoby dorosłej + dziecka.

Product ID: 1410

  Zakres pakietu

  24h Telefoniczna Informacja Medyczna
  Pacjenci dzwoniący z problemem zdrowotnym na infolinię mogą uzyskać pomoc przez całą dobę. Zespół TIM tworzą doświadczeni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy zbierają od dzwoniącego informacje i starają się doradzić, jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. Posiadają także informacje o dyżurach aptek i szpitali.

  Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED
  Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszyst- kie usługi medyczne oferowane we własnych placówkach medycznych Grupy LUX MED, do których Pacjent ma dostęp. Rabatów nie sumuje się.

  Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED
  Każdemu Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 455. Rabatów nie sumuje się.

  Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej
  Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.
  Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia i do- tyczy następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:
  • interny

  • pediatrii

  • Lekarza medycyny rodzinnej

  Uwaga:
  Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

  E-konsultacje medyczne
  LUX MED udostępnia Pacjentom możliwość interaktywnej indywidualnej rozmowy ze specjalistą medycznym (lekarzem, położną lub pielęgniarką) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. Portalu Pacjenta. Z e-konsultacji medycznych mogą skorzystać Pacjenci, którzy posiadają pełny dostęp do Portalu Pacjenta. Dostępność czasowa e-konsultacji z udziałem lekarza, położnej, oraz pielęgniarki wynika z grafiku specjalistów medycznych i widoczna jest w zakładce CZAT. Pacjent może wybrać kanał komunikacji: wideo, audio lub tekst.

  Specjaliści medyczni odpowiadający na pytania mają wgląd do dokumentacji medycznej Pacjenta, dzięki czemu w sytuacjach uzasadnionych medycznie mogą zlecić określone ba- dania lub skierować do innego specjalisty. E-konsultacja medyczna udzielana jest wyłącznie po zalogowaniu przez Pacjenta do Portalu Pacjenta, a treść e-konsultacji jest zapisywana i stanowi część dokumentacji medycznej Pacjenta. W zakres e-konsultacji wchodzą niżej wymienione porady specjalistów medycznych, które nie wymagają osobistego kontaktu ze specjalistą.
  Usługa obejmuje e-konsultacje medyczne w następującym zakresie:
  • interny/medycy rodzinnej (od 18 r.ż.)

  • pediatrii (do 18 r.ż.)

  • pielęgniarstwa pediatrycznego

  • położnictwa

  Uwaga:
  E-konsultacja medyczna ze specjalistą nie zastępuje konsultacji stacjonarnej. W uzasadnionych medycznie przypadkach specjalista medyczny w trakcie e-konsultacji może odmówić zdalnej porady i skierować Pacjenta na stacjonarną wizytę lekarską, pielęgniarską lub po- łożniczą. Podczas e-konsultacji medycznej nie są wystawiane recepty, oraz skierowania na badania, podczas których wykorzystuje się promieniowanie jonizujące.

  Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne
  Usługi wykonywane przez pielęgniarki w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarzy podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Materiały i środki medyczne, takie jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne, użyte podczas w/w zabiegów, są bezpłatne. Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne obejmują:

  Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:
  iniekcja dożylna
  iniekcja podskórna/domięśniowa
  podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
  pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)
  pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza)
  pomiar RR / ciśnienia (bez skierowania od lekarza)
  zmiana / założenie opatrunku niewymagającego zaopatrzenia chirurgicznego
  pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy
  usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi
  pobranie krwi

  Rozszerzone konsultacje specjalistyczne – dorośli
  Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia.
  Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:
  ginekologii, laryngologii, okulistyki, chirurgii ogólnej, ortopedii, urologii, dermatologii, neurologii nefrologii pulmonologii alergologii endokrynologii

  Uwaga:
  Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nad- zwyczajnego i profesora zwyczajnego.

  Rozszerzone konsultacje specjalistyczne – dzieci
  Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia.
  Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:
  ortopedii, chirurgii ogólnej, okulistyki, laryngologii, alergologii, pulmonologii dermatologii.

  Uwaga:
  Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

  Konsultacje lekarzy dyżurnych
  Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu, które wystąpiło w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED. Lekarze dyżurni są dostępni w godzinach pracy ambulatoryjnych Placówek medycznych odrębnie wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia. Usługa nie obejmuje świadczeń zdrowotnych udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006.191.1410 ze zm.).

  Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:
  Interny pediatrii
  Lekarz medycyny rodzinnej

  Szczepienia przeciwko grypie sezonowej
  Usługa jest dostępna w placówkach wskazanych przez LUX MED, w ramach profilaktyki grypy sezonowej na podstawie skierowania z konsultacji lekarza podstawowej opieki me- dycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Usługa obejmuje 1 szczepienie w ciągu 12 miesięcy, w skład, którego wchodzi konsultacja lekarza podstawowej opieki medycznej przed szczepieniem, szczepionkę (preparat wskazany przez LUX MED) i wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.

  Badania hematologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
  Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
  OB. / ESR

  Badania biochemiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
  Transaminaza GPT / ALT
  Transaminaza GOT / AST
  Białko całkowite / Total Protein
  CRP ilościowo
  Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin
  Chlorki / Cl
  Cholesterol całkowity
  LDH – dehydrogenaza mleczanowa
  Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase Fosfataza kwaśna
  Fosfataza kwaśna sterczowa GGTP
  Glukoza / Glucose na czczo
  Glukoza / Glucose – 120’ / 120’ po jedzeniu Glukoza / Glucose – 60’ / 60’ po jedzeniu
  Glukoza / Glucose – test obciążenia 50 g. glukozy po 1 godzinie
  Glukoza / Glucose – test obciążenia 50 g. glukozy po 2 godzinach
  Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 1 godzinach
  Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach
  Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 3 godzinach
  Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 4 godzinach
  Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 5 godzinach
  CK (kinaza kreatynowa)
  Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)
  Immunoglobulin IgA
  Immunoglobulin IgG
  Immunoglobulin IgM
  Kreatynina / Creatinine
  Kwas moczowy / Uric acid
  Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN
  Potas / K
  Proteinogram
  PSA całkowite / Total PSA
  Sód / Na
  Wapń / Ca
  Żelazo / Fe

  Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):
  • Posiew moczu
  • Kał posiew ogólny
  • Wymaz z gardła – posiew tlenowy
  • Wymaz z jamy ustnej – posiew tlenowy
  • Wymaz z migdałka
  • Wymaz z migdałka – posiew tlenowy
  • Wymaz z nosogardła – posiew beztlenowy
  • Wymaz z nosogardła – posiew tlenowy
  • Wymaz z odbytu – posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS)
  • Wymaz z pochwy – posiew beztlenowy
  • Wymaz z pochwy – posiew tlenowy
  • Wymaz z pochwy w kierunku GBS
  • Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy
  • Kał posiew w kierunku SS
  • Czystość pochwy (biocenoza pochwy)
  • Wymaz z kanału szyjki macicy
  • Wymaz z kanału szyjki macicy – posiew beztlenowy
  • Posiew w kierunku GC (GNC) – wymaz z kanału szyjki macicy
  • Antybiogram do posiewu z wymazu gardła, oka, nosa i plwociny
  • Antybiogram do posiewu (materiał różny)

  Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania:
  Mocz – badanie ogólne

  Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania:
  Kał badanie ogólne

  Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania:
  Badanie EKG – spoczynkowe

  Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej):
  • RTG czaszki oczodoły
  • RTG oczodoły + boczne (2 projekcje)
  • RTG czaszki PA + bok
  • RTG czaszki PA + bok + podstawa
  • RTG czaszki podstawa
  • RTG czaszki półosiowe wg Orleya
  • RTG czaszki siodło tureckie
  • RTG czaszki styczne
  • RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych
  • RTG twarzoczaszki
  • RTG jamy brzusznej inne
  • RTG jamy brzusznej na leżąco
  • RTG jamy brzusznej na stojąco
  • RTG klatki piersiowej
  • RTG klatki piersiowej + bok
  • RTG klatki piersiowej bok z barytem
  • RTG klatki piersiowej inne
  • RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem
  • RTG klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
  • RTG kości krzyżowej i guzicznej
  • RTG nosa boczne
  • RTG podudzia (goleni) AP + bok
  • RTG podudzia (goleni) AP + bok obu
  • RTG uda + podudzia
  • RTG kości udowej AP + bok lewej
  • RTG kości udowej AP + bok prawej
  • RTG barku / ramienia – osiowe
  • RTG barku / ramienia – osiowe obu
  • RTG barku / ramienia AP + bok
  • RTG barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie porównawcze
  • RTG barku / ramienia AP
  • RTG barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze
  • RTG przedramienia AP + bok
  • RTG przedramienia obu przedramion AP + bok
  • RTG łokcia / przedramienia AP + bok
  • RTG łokcia / przedramienia obu AP + bok
  • RTG kości skroniowych transorbitalne
  • RTG kości skroniowych wg Schullera / Steversa
  • RTG piramid kości skroniowej transorbitalne
  • RTG ręki bok
  • RTG ręki PA
  • RTG ręki PA obu
  • RTG palec / palce PA + bok / skos
  • RTG palec / palce PA + bok / skos obu rąk
  • RTG kości łódeczkowatej
  • RTG stopy AP + bok / skos
  • RTG stopy AP + bok / skos obu
  • RTG stóp AP (porównawczo)
  • RTG kości śródstopia
  • RTG palca / palców stopy AP + bok / skos
  • RTG pięty + osiowe
  • RTG pięty boczne
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego bok
  • RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skosy
  • RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok
  • RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
  • RTG kręgosłupa piersiowego
  • RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok
  • RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos
  • RTG kręgosłupa piersiowego bok
  • RTG kręgosłupa piersiowego skosy
  • RTG kręgosłupa szyjnego
  • RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok
  • RTG kręgosłupa szyjnego bok
  • RTG kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)
  • RTG kręgosłupa szyjnego skosy
  • RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego
  • RTG kręgosłupa AP na stojąco (skolioza)
  • RTG kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza)
  • RTG łopatki
  • RTG miednicy i stawów biodrowych
  • RTG mostka AP
  • RTG mostka / boczne klatki piersiowej
  • RTG żuchwy
  • RTG zatok przynosowych
  • RTG żeber (1 strona) w 2 skosach
  • RTG nadgarstka boczne
  • RTG nadgarstka boczne – obu
  • RTG nadgarstka PA + bok
  • RTG nadgarstka PA + bok obu
  • RTG ręki PA + skos
  • RTG ręki PA + skos obu
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos lewego
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos prawego
  • RTG obu nadgarstków / dłoni PA + bok / skos
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos obu
  • RTG rzepki osiowe obu
  • RTG rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach
  • RTG rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach
  • RTG stawów krzyżowo-biodrowych – PA
  • RTG stawów krzyżowo-biodrowych – skosy
  • RTG stawu biodrowego AP
  • RTG stawu biodrowego AP obu
  • RTG stawu biodrowego osiowe
  • RTG stawu kolanowego AP + bok
  • RTG stawu kolanowego AP + bok obu
  • RTG stawu kolanowego boczne
  • RTG stawu łokciowego
  • RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok
  • RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok obu
  • RTG nosogardła
  • RTG barku (przez klatkę)
  • RTG barku AP + osiowe
  • RTG obojczyka

  Badania ultrasonograficzne (obejmują prezentację 2D; nie obejmują USG genetycz- nego):
  USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
  USG ginekologiczne – transvaginalne
  USG prostaty przez powłoki brzuszne
  USG jamy brzysznej

  Inne badania diagnostyczne:
  Spirometria

  Rozszerzone konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
  Usługi w formie drobnych zabiegów lub badań, wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych i związany z tym dostęp do użytych podczas zabiegu, bezpłatnych materiałów i środków medycznych takich jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne, uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach pakietu i dostępności zabiegu w wyznaczonej placówce medycznej. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:

  Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:
  Mierzenie RR / ciśnienia
  Pomiar wzrostu i wagi ciała
  Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne

  Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

  Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne
  Zmiana / założenie – opatrunek mały
  Szycie rany do 1,5 cm
  Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym ( nie dotyczy usunięcia szwów po porodzie oraz szwów założonych poza placówkami wskazanymi przez LUX MED)

  Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

  Standardowe* badanie dna oka
  Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynna ogniskową)
  Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego
  Standardowe* badanie widzenia przestrzennego
  Płukanie kanalików łzowych
  Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia
  Badanie autorefraktometrem
  Badanie ostrości widzenia

  Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:
  Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie
  Zabieg laryngologiczny – Usunięcie tamponady nosa

  Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:
  Zmiana / założenie – opatrunek mały

  Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:
  Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy

  Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:
  Dermatoskopia

  * Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP.

  Twoje korzyści

  Twoje korzyści

  Gwarantowane przez LUXMED

  Bardzo krótki czas oczekiwania na wizytę u specjalisty! (sprawdź Terminy dla naszych Klientów).
  Brak kolejek – przychodzisz na umówioną godzinę.
  Nielimitowany dostęp do specjalistów i badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych.
  Gwarantujemy stałą cenę pakietów w całym okresie trwania umowy.
  Nie wymagamy badań wstępnych ograniczających możliwość zakupu pakietów medycznych.
  Dostępność usług na terenie całego kraju. Klient może korzystać w dowolnym mieście np. w czasie wyjazdu/wakacji.
  Dodatkowy rabat 10% - na usługi medyczne Grupy LUX MED, wykraczające poza wybrany pakiet.
  W naszych pakietach zapewniamy standardy dostępności – dzięki temu szybciej dostaniesz się na wizytę do lekarza specjalisty.

  Potrzebujesz pomocy?

  Zawsze do usług.

  Potrzebujesz pomocy w doborze pakietu?

  Zamów rozmowę

  lub zadzwoń 22 129 14 99

  Infolinia czynna: Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 18:00

  Porównanie Pakietów

  ZAKRES ŚWIADCZEŃ W RAMACH POSZCZEGÓNYCH PAKIETÓW

  Pakiet Brązowy

  Pakiet srebrny

  Pakiet platynowy 

  NIELIMITOWANE KONSULTACJE U LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

  TAK


  internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej 

  TAK

  internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej 

  TAK


  internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej 

  NILIMITOWANE KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - LICZBA SPECJALNOŚCI

  6

  12

  19

  LEKARZE SPECJALIŚCI

  chirurgii ogólnej, kardiologii, urologii, ortopedii, endokrynologii, okulistyki

  alergologii, chirurgii ogólnej, ginekologii, laryngologii, nefrologii, neurologii, okulistyki, pulmonologii, urologii, ortopedii, dermatologii, endokrynologii 

  alergologii, chirurgii ogólnej, dermatologii, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, ginekologii, hematologii, kardiologii, laryngologii, nefrologii, neurologii, okulistyki, onkologii, ortopedii, pulmonologii, proktologii, reumatologii, urologii

  KONSULTACJE LEKARZY DYŻURNYCH 

  NIE

  TAK

  TAK

  ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE/AMBULATORYJNE

  TAK   (10)

  TAK   (10)

  TAK   (10)

  TELEPORADY MEDYCZNE

  TAK

  TAK

  TAK

  ZABIEGI AMBULATORYJNE

  NIE

  TAK   (36)

  TAK   (45)

  DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I OBRAZOWA

  TAK   (50)

  TAK   (110)

  TAK.  (458)

  TESTY ALERGICZNE

  NIE

  NIE

  TAK

  PROWADZENIE CIĄŻY

  NIE

  NIE

  TAK

  RABATY NA POZOSTAŁE USŁUGI 10%

  NIE

  TAK

  TAK

  SZCZEPIENIA PRZECIKOW GRYPIE W PAKIECIE

  NIE

  TAK

  TAK