Pakiet Bronze Indywidualny

od 49zł / miesiąc

Pakiet dla osób, które częściej korzystają z opieki medycznej lub wymagają bardziej skomplikowanych badań czy konsultacji lekarskich. W tym pakiecie skorzystasz z konsultacji już 8 lekarzy specjalistów. W ramach tego pakietu wykonamy Ci podstawowe zabiegi pielęgniarskie i ambulatoryjne, wykonamy podstawowe badania diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

Sprawdź szczegółowy zakres pakietu Bronze, zastanów się z jakich lekarzy dotąd najczęściej korzystałeś – być może to rozwiązanie jest właśnie dla Ciebie.

4900
4900 / miesięcznie
58800

Product ID: 1392

  Zakres pakietu

  Konsultacje specjalistów wariant podstawowy

  Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.

  Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:

  • interny
  • pediatrii
  • Lekarza medycyny rodzinnej

  Uwaga:

  Usługa Konsultacje specjalistów wariant podstawowy nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

  Konsultacje specjalistów wariant I

  Usługa obejmuje nielimitowany dostęp bez skierowania do konsultacji Lekarzy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED w sytuacjach chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa ogólnomedycznego.

  Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.

  W przypadku:

  Pacjentów powyżej 18 r.ż. – wizyty dotyczą konsultacji w następującym zakresie:

  • chirurgii ogólnej
  • kardiolog
  • urologii
  • ortopedii
  • endokrynolog
  • okulistykii

  Uwaga:

  Usługa Konsultacje specjalistów wariant I nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Również pozostałe konsultacje są odpłatne.

  Teleporady medyczne

  Usługa obejmuje możliwość skorzystania z telefonicznej porady medycznej udzielanej przez specjalistów medycznych (lekarzy, pielęgniarki) w zakresie interny/medycyny rodzinnej/pediatrii/pielęgniarstwa pod numerem ogólnopolskiej Infolinii Grupy LUX MED, przez 24 godziny na dobę.

  Porada nie zastępuje konsultacji stacjonarnej. Podczas porady nie są wystawiane recepty oraz skierowania na badania podczas których wykorzystuje się promieniowanie jonizujące. W uzasadnionych medycznie przypadkach specjalista medyczny może skierować Pacjenta na stacjonarną wizytę lekarską, zadecydować o wezwaniu karetki pogotowia lub skierować w trybie pilnym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

  Zabiegi pielęgniarskie

  Usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie lub na zlecenie Lekarza, w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUX MED.

   

  Zabiegi pielęgniarskie obejmują:

  Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:

  • Iniekcja dożylna
  • Iniekcja podskórna / domięśniowa
  • Kroplówka w sytuacji doraźnej
  • Podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
  • Pomiar temperatury ciała

  (bez skierowania Lekarza)

  • Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały
  • Pobranie krwi
  • Mierzenie RR / ciśnienia (bez skierowania Lekarza)
  • Pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania Lekarza)
  • Usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi

  Uwaga:

  Materiały i środki medyczne takie, jak: opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki dezynfekujące, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów od Pacjenta pobierana jest opłata.

  Panel badań laboratoryjnych bez skierowania

  Usługa jest dostępna dla Pacjentów, którzy ukończyli 18 r.ż. i jest realizowana wyłącznie w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Usługa obejmuje jednorazowe wykonanie bez skierowania Lekarza (w ciągu 12 miesięcy okresu obowiązywania umowy), panelu badań laboratoryjnych, zawierającego:

  • Mocz – badanie ogólne
  • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
  • Cholesterol całkowity
  • Glukoza na czczo
  • Standardowa* cytologia szyjki macicy (dostępna dla Pacjentów już od 16 r.ż.)

  * Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP

  Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa wariant podstawowy

  Usługa obejmuje niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Liczba realizowanych badań nie jest limitowana.

  Wszystkie badania diagnostyczne dostępne w ramach usługi wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez Lekarzy Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego ww. placówkach.

  Diagnostyka laboratoryjna:

  Badania hematologiczne i koagulologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

  • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
  • OB / ESR
  • INR / Czas protrombinowy
  • APTT

  Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

  • Transaminaza GPT / ALT
  • Transaminaza GOT / AST
  • Bilirubina całkowita
  • Chlorki / Cl
  • Cholesterol całkowity
  • Test obciążenia glukozą (4 pkt, 75 g, 0, 1, 2, 3 h)
  • Glukoza na czczo
  • Glukoza 120′ po jedzeniu
  • Glukoza 60′ po jedzeniu
  • Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 4 godzinach
  • Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 5 godzinach
  • Kreatynina
  • Mocznik / Azot Mocznikowy/ BUN
  • Potas / K
  • Sód / Na
  • Żelazo / Fe
  • Żelazo / Fe 120 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 180 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 240 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 300 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 60 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • TSH / hTSH
  • PSA całkowite

  Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

  • Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR
  • HBs Ag / antygen

  Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania:

  • Mocz – badanie ogólne

  Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):

  • Posiew moczu
  • Kał posiew ogólny
  • Antybiogram do posiewu (mocz, kał) Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania:
  • Kał badanie ogólne

  Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:

  • Standardowa* cytologia szyjki macicy

   Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

  • Cholesterol badanie paskowe
  • Glukoza badanie glukometrem
  • Troponina – badanie paskowe

  Diagnostyka obrazowa:

  Badania elektrokardiograficzne:

  • Badanie EKG – spoczynkowe

  Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej):

  • RTG czaszki oczodoły
  • RTG oczodoły + boczne (2 projekcje)
  • RTG czaszki PA + bok
  • RTG jamy brzusznej na stojąco
  • RTG klatki piersiowej
  • RTG klatki piersiowej + bok
  • RTG klatki piersiowej bok z barytem
  • RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem
  • RTG żeber (1 strona) w 2 skosach
  • RTG mostka AP
  • RTG mostka / boczne klatki piersiowej

  Uwaga:

  W związku z rozwojem technologii nazwy lub metody wykonania poszczególnych badań diagnostycznych mogą ulegać zmianie, co nie będzie ograniczać zakresu usług określonych w niniejszej umowie. Jeżeli efektem zastosowania nowej metody, będzie rozszerzenie ww. zakresu usług, to usługi wynikające z rozszerzenia zakresu, nie będą objęte zakresem usług. Wynik badania wydawany jest na nośniku zgodnym

  z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej. O ile nie zaznaczono inaczej usługa: nie obejmuje testów paskowych a diagnostyka obrazowa w zakresie USG obejmuje prezentację 2D bez dodatkowych opcji.

  * Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP

  Dostęp do Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED

  Dostęp do Placówek własnych LUX MED i Medycyna Rodzinna, oraz do Placówek współpracujących, których aktualna lista dostępna jest na Portalu Pacjenta oraz na właściwej podstronie www.luxmed.pl.

  Dostęp do Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED

  Dostęp do Placówek własnych LUX MED i Medycyna Rodzinna, których aktualna lista dostępna jest na Portalu Pacjenta oraz na właściwej podstronie www.luxmed.pl oraz do Placówek współpracujących, których aktualna lista dostępna jest na Portalu Pacjenta oraz na stronie www.luxmed.pl/placowkiwspolpracujace_wspolplacenie

  Twoje korzyści

  Twoje korzyści

  Gwarantowane przez LUXMED

  Bardzo krótki czas oczekiwania na wizytę u specjalisty! (sprawdź Terminy dla naszych Klientów).
  Brak kolejek – przychodzisz na umówioną godzinę.
  Nielimitowany dostęp do specjalistów i badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych.
  Gwarantujemy stałą cenę pakietów w całym okresie trwania umowy.
  Nie wymagamy badań wstępnych ograniczających możliwość zakupu pakietów medycznych.
  Dostępność usług na terenie całego kraju. Klient może korzystać w dowolnym mieście np. w czasie wyjazdu/wakacji.
  Dodatkowy rabat 10% - na usługi medyczne Grupy LUX MED, wykraczające poza wybrany pakiet.
  W naszych pakietach zapewniamy standardy dostępności – dzięki temu szybciej dostaniesz się na wizytę do lekarza specjalisty.

  Potrzebujesz pomocy?

  Zawsze do usług.

  Potrzebujesz pomocy w doborze pakietu?

  Zamów rozmowę

  lub zadzwoń 22 129 14 99

  Infolinia czynna: Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 18:00