Pakiet Silver Indywidualny

od 69zł/ miesiąc

W tym pakiecie medycznym będziesz mógł korzystać aż z 15 rożnych rodzajów konsultacji lekarzy specjalistów, w tym specjalistów m.in. od diabetologii czy alergologii. Dużo pracujesz, nie masz czasu stać w kolejkach lub czekać miesiącami na wizytę to to rozwiązanie jest dla Ciebie optymalne. Tym bardziej gdy czujesz, że zaniedbujesz swoje zdrowie. A choroby cywilizacyjne to obecnie jedno z największych wyzwań dla ludzkości.

W tym pakiecie znajdziesz nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów, w tym przede wszystkim do alergologa czy diabetologa. Szeroki zakres zabiegów ambulatoryjnych, pielęgniarskich, badań laboratoryjnych i szeroki zakres diagnostyki laboratoryjnej o obrazowej. W tym pakiecie będziemy prowadzić cały cykl Twojej ciąży.

Zacznij dbać o siebie już dzisiaj i nie daj się nadciśnieniu, miażdżycy, cukrzycy!

6900
6900 / miesięcznie
82800
Koszt jednomiesięcznej opieki medycznej dla 1 osoby dorosłej do ukończenia 65-tego roku życia.

Product ID: 3298

  Zakres pakietu

  24h Telefoniczna Informacja Medyczna
  Pacjenci dzwoniący z problemem zdrowotnym na infolinię mogą uzyskać pomoc przez całą dobę. Zespół TIM tworzą doświadczeni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy zbierają od dzwoniącego informacje i starają się doradzić, jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. Posiadają także informacje o dyżurach aptek i szpitali.

  Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED
  Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszyst- kie usługi medyczne oferowane we własnych placówkach medycznych Grupy LUX MED, do których Pacjent ma dostęp. Rabatów nie sumuje się.

  Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED
  Każdemu Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 455. Rabatów nie sumuje się.

  Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej
  Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.
  Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia i do- tyczy następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:
  • interny

  • pediatrii

  • Lekarza medycyny rodzinnej

  Uwaga:
  Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

  E-konsultacje medyczne
  LUX MED udostępnia Pacjentom możliwość interaktywnej indywidualnej rozmowy ze specjalistą medycznym (lekarzem, położną lub pielęgniarką) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. Portalu Pacjenta. Z e-konsultacji medycznych mogą skorzystać Pacjenci, którzy posiadają pełny dostęp do Portalu Pacjenta. Dostępność czasowa e-konsultacji z udziałem lekarza, położnej, oraz pielęgniarki wynika z grafiku specjalistów medycznych i widoczna jest w zakładce CZAT. Pacjent może wybrać kanał komunikacji: wideo, audio lub tekst.

  Specjaliści medyczni odpowiadający na pytania mają wgląd do dokumentacji medycznej Pacjenta, dzięki czemu w sytuacjach uzasadnionych medycznie mogą zlecić określone ba- dania lub skierować do innego specjalisty. E-konsultacja medyczna udzielana jest wyłącznie po zalogowaniu przez Pacjenta do Portalu Pacjenta, a treść e-konsultacji jest zapisywana i stanowi część dokumentacji medycznej Pacjenta. W zakres e-konsultacji wchodzą niżej wymienione porady specjalistów medycznych, które nie wymagają osobistego kontaktu ze specjalistą.
  Usługa obejmuje e-konsultacje medyczne w następującym zakresie:
  • interny/medycy rodzinnej (od 18 r.ż.)

  • pediatrii (do 18 r.ż.)

  • pielęgniarstwa pediatrycznego

  • położnictwa

  Uwaga:
  E-konsultacja medyczna ze specjalistą nie zastępuje konsultacji stacjonarnej. W uzasadnionych medycznie przypadkach specjalista medyczny w trakcie e-konsultacji może odmówić zdalnej porady i skierować Pacjenta na stacjonarną wizytę lekarską, pielęgniarską lub po- łożniczą. Podczas e-konsultacji medycznej nie są wystawiane recepty, oraz skierowania na badania, podczas których wykorzystuje się promieniowanie jonizujące.

  Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne
  Usługi wykonywane przez pielęgniarki w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarzy podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Materiały i środki medyczne, takie jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne, użyte podczas w/w zabiegów, są bezpłatne. Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne obejmują:

  Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:
  iniekcja dożylna
  iniekcja podskórna/domięśniowa
  podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
  pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)
  pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza)
  pomiar RR / ciśnienia (bez skierowania od lekarza)
  zmiana / założenie opatrunku niewymagającego zaopatrzenia chirurgicznego
  pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy
  usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi
  pobranie krwi

  Rozszerzone konsultacje specjalistyczne – dorośli
  Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia.
  Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:
  ginekologii, laryngologii, okulistyki, chirurgii ogólnej, ortopedii, urologii, dermatologii, neurologii nefrologii pulmonologii alergologii endokrynologii

  Uwaga:
  Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nad- zwyczajnego i profesora zwyczajnego.

  Rozszerzone konsultacje specjalistyczne – dzieci
  Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia.
  Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:
  ortopedii, chirurgii ogólnej, okulistyki, laryngologii, alergologii, pulmonologii dermatologii.

  Uwaga:
  Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

  Konsultacje lekarzy dyżurnych
  Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu, które wystąpiło w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED. Lekarze dyżurni są dostępni w godzinach pracy ambulatoryjnych Placówek medycznych odrębnie wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia. Usługa nie obejmuje świadczeń zdrowotnych udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006.191.1410 ze zm.).

  Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:
  Interny pediatrii
  Lekarz medycyny rodzinnej

  Szczepienia przeciwko grypie sezonowej
  Usługa jest dostępna w placówkach wskazanych przez LUX MED, w ramach profilaktyki grypy sezonowej na podstawie skierowania z konsultacji lekarza podstawowej opieki me- dycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Usługa obejmuje 1 szczepienie w ciągu 12 miesięcy, w skład, którego wchodzi konsultacja lekarza podstawowej opieki medycznej przed szczepieniem, szczepionkę (preparat wskazany przez LUX MED) i wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.

  Badania hematologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
  Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
  OB. / ESR

  Badania biochemiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
  Transaminaza GPT / ALT
  Transaminaza GOT / AST
  Białko całkowite / Total Protein
  CRP ilościowo
  Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin
  Chlorki / Cl
  Cholesterol całkowity
  LDH – dehydrogenaza mleczanowa
  Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase Fosfataza kwaśna
  Fosfataza kwaśna sterczowa GGTP
  Glukoza / Glucose na czczo
  Glukoza / Glucose – 120’ / 120’ po jedzeniu Glukoza / Glucose – 60’ / 60’ po jedzeniu
  Glukoza / Glucose – test obciążenia 50 g. glukozy po 1 godzinie
  Glukoza / Glucose – test obciążenia 50 g. glukozy po 2 godzinach
  Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 1 godzinach
  Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach
  Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 3 godzinach
  Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 4 godzinach
  Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 5 godzinach
  CK (kinaza kreatynowa)
  Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)
  Immunoglobulin IgA
  Immunoglobulin IgG
  Immunoglobulin IgM
  Kreatynina / Creatinine
  Kwas moczowy / Uric acid
  Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN
  Potas / K
  Proteinogram
  PSA całkowite / Total PSA
  Sód / Na
  Wapń / Ca
  Żelazo / Fe

  Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):
  • Posiew moczu
  • Kał posiew ogólny
  • Wymaz z gardła – posiew tlenowy
  • Wymaz z jamy ustnej – posiew tlenowy
  • Wymaz z migdałka
  • Wymaz z migdałka – posiew tlenowy
  • Wymaz z nosogardła – posiew beztlenowy
  • Wymaz z nosogardła – posiew tlenowy
  • Wymaz z odbytu – posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS)
  • Wymaz z pochwy – posiew beztlenowy
  • Wymaz z pochwy – posiew tlenowy
  • Wymaz z pochwy w kierunku GBS
  • Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy
  • Kał posiew w kierunku SS
  • Czystość pochwy (biocenoza pochwy)
  • Wymaz z kanału szyjki macicy
  • Wymaz z kanału szyjki macicy – posiew beztlenowy
  • Posiew w kierunku GC (GNC) – wymaz z kanału szyjki macicy
  • Antybiogram do posiewu z wymazu gardła, oka, nosa i plwociny
  • Antybiogram do posiewu (materiał różny)

  Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania:
  Mocz – badanie ogólne

  Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania:
  Kał badanie ogólne

  Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania:
  Badanie EKG – spoczynkowe

  Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej):
  • RTG czaszki oczodoły
  • RTG oczodoły + boczne (2 projekcje)
  • RTG czaszki PA + bok
  • RTG czaszki PA + bok + podstawa
  • RTG czaszki podstawa
  • RTG czaszki półosiowe wg Orleya
  • RTG czaszki siodło tureckie
  • RTG czaszki styczne
  • RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych
  • RTG twarzoczaszki
  • RTG jamy brzusznej inne
  • RTG jamy brzusznej na leżąco
  • RTG jamy brzusznej na stojąco
  • RTG klatki piersiowej
  • RTG klatki piersiowej + bok
  • RTG klatki piersiowej bok z barytem
  • RTG klatki piersiowej inne
  • RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem
  • RTG klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
  • RTG kości krzyżowej i guzicznej
  • RTG nosa boczne
  • RTG podudzia (goleni) AP + bok
  • RTG podudzia (goleni) AP + bok obu
  • RTG uda + podudzia
  • RTG kości udowej AP + bok lewej
  • RTG kości udowej AP + bok prawej
  • RTG barku / ramienia – osiowe
  • RTG barku / ramienia – osiowe obu
  • RTG barku / ramienia AP + bok
  • RTG barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie porównawcze
  • RTG barku / ramienia AP
  • RTG barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze
  • RTG przedramienia AP + bok
  • RTG przedramienia obu przedramion AP + bok
  • RTG łokcia / przedramienia AP + bok
  • RTG łokcia / przedramienia obu AP + bok
  • RTG kości skroniowych transorbitalne
  • RTG kości skroniowych wg Schullera / Steversa
  • RTG piramid kości skroniowej transorbitalne
  • RTG ręki bok
  • RTG ręki PA
  • RTG ręki PA obu
  • RTG palec / palce PA + bok / skos
  • RTG palec / palce PA + bok / skos obu rąk
  • RTG kości łódeczkowatej
  • RTG stopy AP + bok / skos
  • RTG stopy AP + bok / skos obu
  • RTG stóp AP (porównawczo)
  • RTG kości śródstopia
  • RTG palca / palców stopy AP + bok / skos
  • RTG pięty + osiowe
  • RTG pięty boczne
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego bok
  • RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skosy
  • RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok
  • RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
  • RTG kręgosłupa piersiowego
  • RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok
  • RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos
  • RTG kręgosłupa piersiowego bok
  • RTG kręgosłupa piersiowego skosy
  • RTG kręgosłupa szyjnego
  • RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok
  • RTG kręgosłupa szyjnego bok
  • RTG kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)
  • RTG kręgosłupa szyjnego skosy
  • RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego
  • RTG kręgosłupa AP na stojąco (skolioza)
  • RTG kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza)
  • RTG łopatki
  • RTG miednicy i stawów biodrowych
  • RTG mostka AP
  • RTG mostka / boczne klatki piersiowej
  • RTG żuchwy
  • RTG zatok przynosowych
  • RTG żeber (1 strona) w 2 skosach
  • RTG nadgarstka boczne
  • RTG nadgarstka boczne – obu
  • RTG nadgarstka PA + bok
  • RTG nadgarstka PA + bok obu
  • RTG ręki PA + skos
  • RTG ręki PA + skos obu
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos lewego
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos prawego
  • RTG obu nadgarstków / dłoni PA + bok / skos
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos obu
  • RTG rzepki osiowe obu
  • RTG rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach
  • RTG rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach
  • RTG stawów krzyżowo-biodrowych – PA
  • RTG stawów krzyżowo-biodrowych – skosy
  • RTG stawu biodrowego AP
  • RTG stawu biodrowego AP obu
  • RTG stawu biodrowego osiowe
  • RTG stawu kolanowego AP + bok
  • RTG stawu kolanowego AP + bok obu
  • RTG stawu kolanowego boczne
  • RTG stawu łokciowego
  • RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok
  • RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok obu
  • RTG nosogardła
  • RTG barku (przez klatkę)
  • RTG barku AP + osiowe
  • RTG obojczyka

  Badania ultrasonograficzne (obejmują prezentację 2D; nie obejmują USG genetycz- nego):
  USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
  USG ginekologiczne – transvaginalne
  USG prostaty przez powłoki brzuszne
  USG jamy brzysznej

  Inne badania diagnostyczne:
  Spirometria

  Rozszerzone konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
  Usługi w formie drobnych zabiegów lub badań, wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych i związany z tym dostęp do użytych podczas zabiegu, bezpłatnych materiałów i środków medycznych takich jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne, uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach pakietu i dostępności zabiegu w wyznaczonej placówce medycznej. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:

  Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:
  Mierzenie RR / ciśnienia
  Pomiar wzrostu i wagi ciała
  Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne

  Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

  Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne
  Zmiana / założenie – opatrunek mały
  Szycie rany do 1,5 cm
  Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym ( nie dotyczy usunięcia szwów po porodzie oraz szwów założonych poza placówkami wskazanymi przez LUX MED)

  Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

  Standardowe* badanie dna oka
  Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynna ogniskową)
  Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego
  Standardowe* badanie widzenia przestrzennego
  Płukanie kanalików łzowych
  Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia
  Badanie autorefraktometrem
  Badanie ostrości widzenia

  Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:
  Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie
  Zabieg laryngologiczny – Usunięcie tamponady nosa

  Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:
  Zmiana / założenie – opatrunek mały

  Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:
  Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy

  Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:
  Dermatoskopia

  * Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP.

  Twoje korzyści

  Twoje korzyści

  Gwarantowane przez LUXMED

  Bardzo krótki czas oczekiwania na wizytę u specjalisty! (sprawdź Terminy dla naszych Klientów).
  Brak kolejek – przychodzisz na umówioną godzinę.
  Nielimitowany dostęp do specjalistów i badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych.
  Gwarantujemy stałą cenę pakietów w całym okresie trwania umowy.
  Nie wymagamy badań wstępnych ograniczających możliwość zakupu pakietów medycznych.
  Dostępność usług na terenie całego kraju. Klient może korzystać w dowolnym mieście np. w czasie wyjazdu/wakacji.
  Dodatkowy rabat 10% - na usługi medyczne Grupy LUX MED, wykraczające poza wybrany pakiet.
  W naszych pakietach zapewniamy standardy dostępności – dzięki temu szybciej dostaniesz się na wizytę do lekarza specjalisty.

  Potrzebujesz pomocy?

  Zawsze do usług.

  Potrzebujesz pomocy w doborze pakietu?

  Zamów rozmowę

  lub zadzwoń 22 129 14 99

  Infolinia czynna: Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 18:00

  Porównanie Pakietów